ტრადიციული ბრენდი
გალავანი 3 წლიანი
ფერი: ქარვისფერი
ალკ: 40%
გალავანი 3 წლიანი
გალავანი 4 წლიანი
ფერი: ქარვისფერი
ალკ: 40%
გალავანი 4 წლიანი
გალავანი 5 წლიანი
ფერი: ქარვისფერი
ალკ: 40%
გალავანი 5 წლიანი
გალავანი 7 წლიანი
ფერი: ქარვისფერი
ალკ: 40%
გალავანი 7 წლიანი
გალავანი 8 წლიანი
ფერი: ქარვისფერი
ალკ: 40%
გალავანი 8 წლიანი